Oferujemy pomieszczenie bezpieczne chroniące urządzenia IT i dane w postaci cyfrowej przed szeregiem zagrożeń, takich jak: Intuicyjne rozwiązania służące ochronie nośników danych, jak wydzielenie strefy przechowywania sprzętu i odrębnej strefy pożarowej, instalacja monitoringu czy sprzętu gaśniczego nie są skuteczne, gdyż nie chronią przed wzrostem temperatury, zalaniem czy zwykłym wzrostem wilgotności w wypadku pożaru w sąsiednim pomieszczeniu.

Nasz produkt chroni skutecznie przed tymi oraz innymi zagrożeniami.

Pomieszczenie, które oferujemy - HIGH PROTECTION CAGE (HPC) produkcji firmy SwissTe GmbH www.swisste.ch - jest zbudowane z modułów i jest samonośne, ponadto może być stosowane na zewnątrz. Każde pomieszczenie jest indywidualnie dostosowywane dla klienta już na etapie projektu. Uwzględniamy wymagania klienta, co do lokalizacji i ilości przepustów kablowych, zasuw wentylacyjnych i upustowych. Po akceptacji rysunków wykonawczych elementy serwerowni są produkowane i w czasie około pięciu tygodni dostarczane na miejsce montażu. Rozwiązania dotyczące montażu są każdorazowo indywidualnie przygotowywane i uzgadniane z inwestorem. Sam montaż jest wykonywany przez certyfikowaną przez producenta firmę, kontrolowaną na każdym etapie montażu.

Pomieszczenie posiada pięcioletnią gwarancję z wyłączeniem części ruchomych, które posiadają dwuletnią gwarancję. Ponadto serwerownia wymaga corocznych przeglądów wykonanych przez autoryzowany serwis.